Evropská integrace – seznamte se s členy evropské rodiny

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 12. 2007

V tomto novém cyklu bychom Vás chtěli seznámit s autentickými zážitky z cest po zemích, které se rozhodly vstoupit do největšího projektu integrace národních států v novodobých dějinách - Evropské unie. Začínáme symbolicky cestou po Německé spolkové republice, se kterou nás spojují staletí společných dějin plných historických milníků a rozcestí. Jednotliví cestovatelé se s námi podělí o své vlastní postřehy z cest po těchto zemí, přičemž pohled jejich očima považujeme za zajímavý subjektivní názor, který v žádném případě nevyjadřuje oficiální stanoviska a principy o.s. Tolerance 95.

Naši cestu jsme začali symbolicky v historickém městě Norimberku, který je v myslích mnoha lidí nechvalně spojen s černou skvrnou v německých novodobých dějinách, a to se zveřejněním rasových zákonů Třetí říše, které se pak staly základem pro největší genocidu v dějinách lidstva, vyvraždění více než 6 miliónu evropských židů. Z tohoto důvodu světové velmoci, které porazili nacistické Německo, uspořádaly mezinárodní soudní tribunál s válečnými zločinci právě v tomto městě. Město samotné bylo z velké části zničeno spojeneckými vojsky a postupně opraveno a obnoveno. Norimberk proto představuje nejen varování před možným opakováním hrůz druhé světové války, ale také naději na budování nové, sjednocené Evropy bez válek a konfliktů.

V Norimberku najdete krásná historická zákoutí i moderní kancelářské budovy a nákupní střediska. Norimberk je také město spojené se životem a dílem slovutného umělce Albrechta Durera, který zde žil a tvořil. Jeho dům se nachází v nejkrásnější části města s nádhernými budovami v podhradí, kde se hladovým turistům nabízí velká řada nádherných restaurací a hospůdek se středověkou atmosférou. V jiných částech města se však restaurace našeho typu téměř nevyskytují, neboť Němci spíše preferují fast foody, a nebo jí doma. V osm hodin zavírá nejen většina obchodů, ale také téměř všechny stánky s občerstvením, kromě nadnárodních řetězců McDonald’s nebo Burger King. Večer se tak v Norimberku nabízí jen romantickém procházky městem, neboť jinak zde není příliš rušný život.

Obyvatelstvo dnešního Norimberku je velmi pestré, na ulici je běžně slyšet turečtina i perština. Obecně je až zarážející, jak se v důsledku evropské integrace i mezinárodní globalizace začínají jednotlivé členské státy podobat. V Norimberku v podstatě najdete ty samé obchody, ty samé výrobky i to samé jídlo, na jaké jsme zvyklí doma. Prakticky zde nepostřehnete rozdíl v oblékání či životním stylu. Klasický český komplex, který jsme zdědili v důsledku desetiletí komunistické ekonomické zaostalosti, zde již dávno není namístě. V některých ohledech je život v naší zemi mnohem rozvinutější, zejména co se služeb týče.

Největším šokem jsou totiž proslulé německé dálnice. Tradičně je obklopuje řada glorifikujících mýtů, z nichž se nám většina ani v nejmenším nepotvrdila. Zejména ten o neomezené rychlosti, která zde skutečně platí, nicméně většina úseků této rozsáhlé sítě dálnic má značně omezené rychlostní limity, většinou 80 nebo 120 km v hodině, takže celkem vzato se zde cestuje mnohem pomaleji než na naší D1 s povolenou rychlostí „jen“ 130 km/h. Další šok zažijete, pokud jste si již zvykli na rozsáhlou síť čerpacích stanic na našich dálnicích. Na německé dálnici ve směru od Plzně do Norimberku se žádné pumpy nevyskytují (de facto je tam jen jedna, a to po ujetí přes 200 km!). Je to docela nepříjemné, pokud si dostatečně nenatankujete při výjezdu z města, nebo pokud jen chcete civilizovaně na záchod.

Další zastávkou bylo nádherné město Regensburg, česky Řezno. Jedná se o vpravdě turistické město, které by se trochu dalo přirovnat svým charakterem k Českému Krumlovu, i když v Řeznu kraluje spíše gotika. Ta je skutečně vidět všude, i na záchodcích v malebných kavárnách na hlavní třídě, které vedou několik úrovní pod současnou úrovní města a odhalují opravdové architektonické skvosty v podobě středověkých základů a studen.

Opět se potvrdil problém s běžnými restauracemi, takže jsme nakonec s povděkem nalezli útočiště v thajském bystru „na stojáka“. Proslulé nákupní orgie, kterým jsme se dle avíza několika přátel měli nekontrolovatelně oddávat, se bohužel nekonaly. Obchody jsou vesměs ty samé, které najdeme u nás doma, a také výrobky se cenově téměř neliší. V Německu také jakoby chyběla dnes tak často vídaná generace užívajících si třicátníků a zejména třicátnic se solárkovým opálením, oděných do posledních výkřiků módy. Němci o sebe obecně dbají o trochu méně než je člověk zvyklý např. z Anglie nebo Francie (a to nemluvím o Itálii a Španělsku) a zjevně nehodlají na oblečení příliš utrácet.

Po návratu do naší země, která leží vskutku nedaleko (cca 2 hod.), jsme zkonstatovali, že náš výlet v mnoha ohledech stál za to. Zaprvé jsme poznali nová města a lidi, zadruhé jsme si potvrdili, že život v naší zemi není zase tak špatný, jak si mnoho našich věčně pesimistických a nespokojených spoluobčanů představuje, a zatřetí, že se sem rádi znovu vrátíme, i když Německo - co do atmosféry a stylu - asi nikdy nebude moci soupeřit s Francií, Itálií či Velkou Británií.

Jo, a nezapomeňte si v Norimberku koupit proslulé tři klobásky v housce s vynikající hořčicí!!! Auf viedersehn.