Sluneční škola v himalájské vesnici Kargyak

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 24. 07. 2016

Solární škola v HimalájíchKargyak je odloučená vesnice v indickém Himaláji v nadmořské výšce 4200 m. Jedno z posledních míst, kde přežívá původní tibetská kultura. Vesnice však nemá školu. Její děti musejí odejít do vzdálených internátů, anebo se nikdy nenaučí číst a psát

Občanské sdružení Surya v Kargyaku staví ekologickou Sluneční školu, přímo vytápěnou sluneční energií. Podpořte kargyacké děti, zaslouží si šanci na vzdělání.

Projekt SURYA představuje realizaci výstavby solární školy, která umožní základní vzdělávání a celoroční výuku ve vesnici Kargyak. Ta leží v severní části Indického Himaláje v pohoří Zanskar. Projekt reaguje na nedostatečnou úroveň základního vzdělání, jež je dána izolací a extrémními klimatickými podmínkami regionu.
Lokalita
• Kurgyak (4200 m.n.m.) je nejvýše položená vesnice Zanskaru, geograficky izolována a bez základní infrastruktury.
• Nejbližší silnice dnes končí v 60 km vzdálené vesnici Raru. Do nejbližšího správního centra – městečka Padum, které leží ještě o 20 km dále, cesta z Kargyaku trvá čtyři dny chůze.
• Obyvatelé se musí potýkat s drsnými klimatickými podmínkami a živí se převážně zemědělstvím. Oblast má velký počet slunečních dní v roce (v dlouhodobém průměru více jak 300), v zimě zde však teploty klesají až na -40°C a vesnice je na celých pět měsíců odříznuta od okolního světa.
• V Kargyaku žije kolem 200 obyvatel, z toho pouze 10 lidí umí číst a psát. Některé děti odcházejí do vzdálených internátních škol. Do rodného kraje se po ukončení školy většinou nevrací, čímž se narušují rodinné vazby, které jsou základem místní kultury.

Přínosy projektu
Projekt Surya – škola pro Kargyak počítá se stavbou školy a zajištěním celoroční výuky pro děti z vesnice a přilehlých osad, s celkovou kapacitou 80 dětí. Speciální konstrukce stavby, využívající slunečního záření, zajistí v učebnách minimální teplotu 15°C po dobu celého roku a výuka tak bude možná i v zimních měsících. Prázdniny se pak mohou částečně přesunout na léto, kdy většina dětí pomáhá při sklizni a běžně školní docházku zanedbává. Mít možnost se vzdělávat pomůže vesničanům využít svých schopností k nalezení nových pracovních a finančních příležitostí a z dlouhodobého hlediska tak eliminovat stále větší problém, kterým je migrace do větších měst. To vše by mělo za ideálních podmínek vytvořit ukázkový model stavby pro širší využití i v okolních vesnicích.

Více informací na stránkách www.surya.cz

Galerie

dětská školička angličtiny