Lidská práva (námět jak oslavit den tolerance)

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 08. 2006

Jak jsou garantována lidská práva osob náležících k různým národnostím, etnickým, náboženským, jazykovým a jiným menšinám ve vaší společnosti, kraji či zemi? Co například původní obyvatelé, imigranti, žadatelé o azyl, uprchlíci či hendikepovaní lidé? Jsou jejich práva propagována a chráněna? Myslíte si, že jsou státní úředníci dostatečně proškoleni v oblasti lidských práv? Co můžete vy udělat ke zlepšení postojů či chování většinové společnosti k menšinám?

...