Deset nápadů jak oslavit Den tolerance 16. listopadu

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 07. 2016

Tento návrh si klade za cíl stimulovat kreativní myšlení v obcích a parlamentech, školách a univerzitách, klubech a asociacích, na pracovištích, ve nevládních organizacích a ve sdělovacích prostředcích v členských státech každé oblasti ve vztahu k oslavám každoročního Mezinárodního dne tolerance – 16. listopadu. Z iniciativy UNESCO byl rok 1995 prohlášen Rokem tolerance Spojených národů a během něj byla připravena celosvětová kampaň za toleranci a nenásilí. Mezinárodní den tolerance je výsledkem snažení onoho Roku. Mezinárodní den tolerance může sloužit jako každoroční příležitost pro vzdělávání k toleranci jakož i pro širší společenskou a politickou reflexi a debatu o místních i globálních problémech souvisejících s netolerancí. Je to okamžik, kdy je možno zhodnotit pokrok dosažený za dané uplynulé období roku a navrhovat čerstvé postupy k tomu, aby se dořešily všechny zbývající úkoly. I když je problém netolerance globálního charakteru vzhledem k jeho zvýšenému výskytu v mnoha částech světa, projevy netolerance se však většinou objevují na místní či národní úrovni. Efektivní řešení tak musí spojovat globální normy proti netoleranci s normami místními, národními a v neposlední řadě i s osobními iniciativami. Níže uvedených deset nápadů je východiskem pro úvahy o tom, jak oslavy Mezinárodního dne tolerance mohou stimulovat propagaci tolerance v jednotlivých zemích světa. Tyto návrhy počítají se zapojením studentů a pedagogů ze všech zemí do našeho společného boje proti netoleranci ve světě.