1995 - ROK TOLERANCE OSN

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 07. 2016

1995 - ROK TOLERANCE OSN Z iniciativy UNESCO se Organizace spojených národů rozhodla prohlásit rok 1995 rokem 50. výročí obou organizací a zároveň Mezinárodním rokem tolerance. Mezinárodní rok tolerance poprvé položil důraz na osobní ctnosti, jež jsou stále silněji vnímány jako politický a právní předpoklad pro dosažení mírové koexistence. Ocenění různorodosti, schopnosti žít a nechat žít i ostatní, schopnost držet se vlastního přesvědčení a zároveň přijímat to, že se ostatní drží těch svých, schopnost těšit se ze svých práv svobod bez toho, aniž bychom je upírali ostatním – tolerance byla vždy považována za morální ctnost. Netolerance v multietnických, mnohonáboženských a multikulturních společnostech vede k porušování lidských práv, k násilí či dokonce k ozbrojeným konfliktům. Tyto otázky a témata byla živě diskutována vládami, odborníky v oblasti sociálních věd, právníky, specialisty na lidská práva, umělci a mnoha dalšími. Výsledkem je návrh určitých řešení, které představují široký konsensus dosažený mezi zúčastněnými stranami.