Mezinárodní síť kontaktů (námět jak oslavit den tolerance)

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 10. 2005

Iniciujte mezinárodní konverzační klub či partnerský program pro školu prostřednictvím poštovní korespondence či e-mailu. Pište si s ostatními o problémech, se kterými se setkáváte ve vašem životě. Vyměňujte si kazety a fotografie. Pokuste se najít možnosti účasti na mezinárodních letních táborech či studentských výměnách. Apelujte na svou školu, aby se připojila k UNESCO projektu Přidružených škol.

Pro další informace kontaktujte národní komisi pro UNESCO nebo přímo UNESCO 7, place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP France Tel. (33.1) 45 68 38 31 Fax (33.1) 45 68 57 23 Email : s.lazarev@unesco.org