Aktuální události (námět jak oslavit den tolerance)

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 09. 2005

Organizujte diskuse o aktuálních událostech ve vztahu k toleranci a netoleranci. Analyzujte aktuální konflikty z pohledu minulosti a přítomnosti. Jak mohou být řešeny a jak jim může být zabráněno? Jak je pojímáno téma lidských práv v současném zpravodajství? Jaká základní práva a svobody rozpoznává mezinárodní společenství národů? Jak fungují mnohonárodnostní, multikulturní či mnohojazyčné státy v praxi? Jaké společné zájmy spojují různorodé lidi či skupiny?